About

I’m Javier Gilabert (Barcelona, 1992), I try to follow everything that happens in the cycling calendar from January to October, from Australia to China, passing through my home race, the Volta a Catalunya -to which I assist since 2013- the spring classics and the three Grand Tours. I practice this sport -sure with a much slower pace- and I’m lucky to be able to enjoy the roads of the Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac.

Some of you will have met me because of “Només Ciclisme” (in catalan), a blog founded in 2011 but that I was forced to close five years later for personal and professional reasons. With “tourdegila” some of you follow me on Twitter, with this blog I try to publish information that I think may be of interest to the cycling fans, with analysis or stories on everything that involves this, sometimes difficult, sport.

I have never dedicated myself professionally to cycling nor journalism. But these are two hobbies that, together, have led me to make this journey and these are the reasons why I want to give continuity to this blog. With that, I’m trying to also launch myself to write in English (trying to replicate the pieces in Catalan and Spanish too), something important in a so globalized sport and that, as an advantage for me, will help me in my professional growth (mistakes are guaranteed, sorry).

You can also read me in Volata, a quarterly publication magazine in which I collaborate since its creation in 2014.

I wish we together enjoy it.

***

Sóc en Javier Gilabert (Barcelona, 1992), procuro seguir tot el que esdevé en el calendari ciclista des del gener a l’octubre, des d’Austràlia fins a la Xina, passant per la prova de casa, la Volta a Catalunya -a la qual hi assisteixo des l’any 2013- les clàssiques de primavera i les tres Grans Voltes. Sóc practicant d’aquest esport -al meu ritme- i un afortunat de poder gaudir de les carreteres del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac.

Alguns m’haureu conegut per haver portat el “Només Ciclisme”, bloc fundat el 2011 però que em vaig veure obligat a tancar cinc anys després per temes personals i professionals. Amb “tourdegila” em seguiu molts a Twitter, amb aquest bloc pretenc poder donar a conèixer informació que crec que pot ser d’interès al públic ciclista, amb anàlisis i reportatges sobre tot el que envolta aquest, de vegades complex, esport.

Mai m’he dedicat professionalment al ciclisme i tampoc al periodisme. Però són dues aficions que, unides, m’han portat a realitzar aquest recorregut i que són les raons per les que vull donar-li continuïtat amb aquest bloc. Pretenc llançar-me també obrint-me a escriure en anglès (intentant replicar els articles al català i castellà), quelcom clau en un esport tan globalitzat i que, com a avantatge per mi, m’ajudarà en el meu creixement professional (els errors estan garantits, disculpeu).

Podeu llegir-me també a Volata, revista de publicació trimestral en la qual hi col·laboro des de la seva creació l’any 2014.

Desitjant que el gaudiu tant vosaltres com jo.

Ens llegim 🙂

***

Soy Javier Gilabert (Barcelona, 1992), procuro seguir todo lo que acontece en el calendario ciclista de enero a octubre, desde Australia hasta China, pasando por la prueba de casa, la Volta a Catalunya -a la que acudo ‘in situ’ desde el año 2013- las clásicas de primavera y las tres Grandes Vueltas. Soy practicante de este deporte -a mi ritmo- y un afortunado de poder gozar de las carreteras del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac.

Algunos me habréis conocido por haber llevado el “Només Ciclisme” (catalán), blog fundado en 2011 pero que me vi obligado a cerrar cinco años después por temas personales y profesionales. Con “tourdegila” me seguís muchos en Twitter, con este blog pretendo poder dar a conocer información que creo que puede ser de interés al público ciclista, con análisis o reportajes sobre todo lo que envuelve este, a veces complejo, deporte.

Nunca me he dedicado profesionalmente al ciclismo y tampoco al periodismo. Pero son dos aficiones que, unidas, me han llevado a realizar este recorrido y que son las razones por las que quiero darle continuidad con este blog. Pretendo lanzarme también abriéndome a escribir en inglés (intentando replicar artículos al catalán y castellano), algo clave en un deporte tan globalizado y que, barriendo para casa, me ayudará en mi crecimiento profesional (algún error está garantizado, disculpad).

Me podéis leer también en Volata, revista de publicación trimestral en la que colaboro desde su creación en el año 2014.

Deseando que lo disfrutéis tanto vosotros como yo.

Nos leemos 🙂

Here, in Sant Cugat del Vallès, during the Volta a Catalunya 2018.